انواع قطعات

DIP

قطعات دیپ DIP (dual in-line pin) داخل برد قرارگرفته و از زیر لحیم می‌شوند…