مشکلات مربوط به پروسه لحیم کاری

SOLDER BALL

از عوامل مؤثر در عدم برقراری اتصال درست قلع موجود بر روی پایه قطعه و بر روی پد می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

 1. مسائل مربوط به تأمین‌کننده

 • اکسید شدن پایه قطعه
 • جدا شدن نقره موجود بر روی پایه قطعه
 1. مسائل مربوط به پروسه کاری

*چاپ خمیر بر روی استنسیل

 • عدم دقت کافی در چاپ خمیر
 • چاپ مقدار ناکافی خمیر بر روی پد

*محل قرار گرفتن قطعه

 • قطعه خارج از پد قرارگرفته باشد
 • قطعه بر روی سطح قرارگرفته باشد
 • عدم فشار کافی

*Reflow

 • عدم انتخاب پروفایل حرارتی مناسب
 • انقضا فلاکس
 1. مسائل مربوط به جنس ماده

 • کاهش فعالیت خمیر قلع
 • راندمان ضعیف خمیر قلع در انتقال حرارت
 • اکسید شدن فلاکس باعث ایجاد دیواره‌ای بر روی خمیر قلع شده و باعث نارسایی می­‌شود.